Ladda ner Dll

Category

Döp om .bmp filerna till .ico och ha en storlek på 400 x 400 på dom. Eller, starta “Regedit” och leta efter Paint Picture (eller det program som används för att öppna BMP-filer med). Lägg till “New Key” under Paint.Picture DefaultIcon. I högra fönstret, ändra standardvärdet till 1%. I exemplet ovan gör registret ett anrop...
Read More

Categories